Márton Áron Szakkollégium

„Amint az egyénnek joga van az élethez,
családalapításhoz, (…) ugyanúgy joga van
a nemzetiségnek, hogy a maga
sajátos életét szabadon élje…”
Márton Áron

A Márton Áron Kollégiumot 1991-ben alapították (1999-től Szakkollégium), azzal a céllal, hogy elhelyezést biztosítson a Budapesten tanuló határon túli magyar hallgatóknak.
Márton Áron erdélyi katolikus püspök a Szakkollégium névadója, annak ellenére, hogy ez nem egyházi intézmény. De aki egy kicsit is jobban ismeri életművét annak nem meglepő, hiszen Márton Áron jóval több, mint egyházi vezető. Fiatal pap korától mindenütt részt vett a nevelésben és az iskolai életben. Már Kolozsváron, ahol egyetemi lelkész, majd plébános volt, egyenesen a nevelés és az iskolakérdés szellemi irányítójává nőtte ki magát. Alig lett püspök, már tisztában volt a nevelés és az iskolák teljes problematikájával. Tudta, hogy Trianon óta Erdélyben a templom és az iskola nem csupán pedagógiai vagy vallási kérdés, hanem az erdélyi magyarság megmaradásának is kulcskérdése.

Márton Áron karizmatikus személyisége tulajdonképpen élő kapocs volt az elszakított országrészekben élő magyarok és az anyaország között.