A lív nép mindennapjait bemutató Randali/Tengerparti emberek c. kiállítás tallinni megnyitójára 2019. január 18-án 17.00-kor kerül sor az Intézet galériájában.

 

A lívek "Randlist" elnevezésű tengerparti társasága – együttműködésben Ieva Liepiņa és Agnija Ģērmane művészekkel-festőkkel – már hatodik éve egy különleges művészeti eseményt szervez – en plein air – azaz egy kültéri festészeti munkaműhelyet "Līvzeme" (Lívföld) címmel. A klasszikus kültéri munkaműhely, ahol a művész nem a műtermében, hanem a szabadban dolgozik, rendkívül népszerű Lettországban. Azonban a "Livland" nem csak egy klasszikus értelemben vett kültéri munkaműhely. Az esemény szervezésénél a szervezők igyekeztek törekedni arra, hogy kombinálják a generációk széles körét, a helyiek hagyományos életmódját behatóan vizsgáló művészek kifejezési módszerét, a környező természetet, valamint a jelenlegi kulturális és történelmi hátteret.

randali tln internetti

Helyiek bevonása 

A kültéri munkaműhelynek két fő résztvevője és két irányvonala van. Elsőként kiemelendő, hogy meghatározó elemét jelentik a helyi lakosok, akik családjaiknál és otthonukban elszállásolják a művészeket. A portréfestés ötlete abból a koncepcióból született, hogy lehetőleg minél jobban be kell vonni a hely lakosokat, így számukra is érdekes végeredmény születhet és ezáltal a modern művészek megörökíthetik arcukat a jövő számára. A portréfestés során a művésznek egyedülálló lehetősége nyílik megismerni egy ember életét, legalábbis pár óra erejéig. A kapcsolat révén egy kölcsönös, intenzív és különleges kommunikáció jön létre, amely során a művész átéli az emberi tapasztalat és nyitott szív rá irányuló hullámait.

 

Dokumentumfilm a munkaműhelyről 

Ez egy érzelmileg gazdag tapasztalat volt különösen az idősebbek számára és ők voltak az okai, amiért a művészek visszatértek éveken át Mazirbébe és a lív falvakba. A különböző országokból érkező és különböző stílusokat képviselő művészek kreatív tevékenysége, a tengerparti vad környezetben történő különböző tapasztalatcserék arra ösztönöztek továbbá a szervezőket, hogy az egész folyamatot videón is megörökítsék. Köszönhetően az együttműködő és pozitív értelemben vett őrült  Anete Lesīte művésznek és Igors Tūns operatőrnek, 2018-ban az egész műhely megfilmesítésre került. Ez a videóanyag lett úgy továbbfejlesztve, hogy bemutathassa a kiállítás látogatóinak a kreatív alkotás légkörét, a megfestett portrékat mozgó videóportrékkal egészítse ki és megörökítse az élettörténeteket a történelem számára.

 

Nemzetközi részvétel 

Egy másik érdekes aspektusa a "Livland" kültéri munkaműhelynek a más országokból származó művészek rendszeres részvétele. A gyakorlatilag kihalt lív nyelv a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik, ezért természetesnek tűnt ezen rokon nyelvcsaládhoz tartozó országokból hívni művészeket. Immár négy éve a Tallinni Magyar Intézet részt vesz a kültéri munkaműhelyek szervezésében magyar művészek felkutatása és részvételük támogatása révén. Az Intézet elkötelezett és együttműködő tevékenysége révén a munkaműhely során létrejött alkotásokból már 2017-ben is volt kiállítás Tallinnban és 2018-tól kezdve a munkaműhely számos alkotása kerül bemutatásra Észtországban és Magyarországon, ezzel is ünnepelve Lettország centenáriumát. A lív tengerparton észt, finn, magyar, belorusz, litván és a távoli Dél-Korea művészei egyaránt éltek és alkottak. Ez egy érdekes és megérintő tapasztalat volt művészeknek és helyieknek egyaránt.

 

Jelentős művészeti gyűjtemény 

A "Livland" projekt sose korlátozódott a tíznapos kültéri munkaműhelyre Mazirbében. Ennek a vállalkozásnak az egész ötlete azt a célt szolgálta, hogy a mindennapi életükön alapuló művészeti kiállítás hozzáférhető legyen a helyiek számára, amelyben teljes szívükkel részt tudnak venni. Az évek során a "Randalist" társaság jelentős mennyiségű kollekcióra tett szert, amelynek mind művészeti, mind történelmi értéke van, és amely lehetővé teszi egyszerre több párhuzamos kiállítás megrendezését. Ez egy jelentős kulturális jelenség, amely túlmutathat a régió határain.

 

Kérdőjelek Mazirbe jövőjét illetően 

Jelenleg Mazirbe változások és bizonytalanságok közepette éli napjait, mert a mazirbei internátus, amely gyakorlatilag az egyetlen munkahely a lakók számára, éppen felszámolásra vár. Reméljük, hogy a nagyobb politikai és gazdasági érdekek nem kergetik el az embereket házaikból, az embereket, akiknek itt van gyökerük, akik generációk óta alakították a környezetet és akiknek szelleme áthatja a helyet.

 

A kiállítás február 24-ig ingyenesen megtekinthető, minden lív kultúra és művészetek iránt érdeklődőt szeretettel várunk!