A Reguly Antal emlékév keretében október 23-án 15.30-kor nyitjuk meg galériánkban a tudós életútját, munkásságát bemutató észt nyelvű kiállítást.

 

Reguly Antal plakatReguly Antal magyar néprajzkutató, nyelvész, térképész és antropológus 200 évvel ezelőtt, 1819. július 11-én született Magyarországon, Zirc városában. Édesapja nyomán jogász végzettséget szerzett 1839-ben. Ekkor nyugat-európai utazásra indult, amely 7 éves tudományos expedícióvá alakult. Finnországban megtanulta a finn nyelvet, Lappföldre utazott, és másfél év elteltével a Magyar Akadémiának már utazgató jogász helyett a Finn Irodalmi Társaság tagjaként egy tudós vázolta fel nagyszabású terveit a magyar nyelv eredetének kutatásáról. Tanulmányokkal töltött két szentpétervári év után már az Urálon túlról, a manysik, hantik és nyenyecek földjéről jöttek beszámolói. Visszafele másfél éven át kutatta a Volga-menti népeket. Szentpéterváron összeállította az Észak-Urál első térképét, és csak ez után, 1847-ben ért haza Magyarországra. Itthon könyvtárosi állása mellett néprajzi és embertani kutatásokat végzett. 39 évesen érte a halál, 1858. augusztus 23-án. Tudományos gyűjtéseit másoknak kellett feldolgozni, munkássága mégis alapvető fontosságú több tudományág számára.

 

A neves évforduló alkalmából a Reguly Antal Múzeum emlékévet hirdetett, melynek rendezvényei egészen 2020. augusztus 23-ig tartanak majd Magyarországon. Ebben az időszakban számos konferenciát, emlékülést és különböző tudománynépszerűsítő eseményt szerveznek, melyekben külön figyelmet szentelnek a zirciség és a bakonyi vendégszeretet hangsúlyozásának. Reguly Antal munkássága minden finnugor népcsoport által nagy megbecsülésnek örvend, hiszen sokuknak Reguly szolgáltatta az első írott nyelvi forrást anyanyelvükről. Az emlékév alkalmából elkészült és a Tallinni Magyar Intézetben bemutatandó vándorkiállításon az érdeklődők most észt nyelven is megismerkedhetnek a tudós munkásságával, sőt, az általa készített első Urál-térkép történetét is megismerhetik.

http://regulymuzeum.hu/