Avamine 18. jaanuaril 2019 kl 17.00. Instituudil on hea meel teile tutvustada liivlaste elust kõnelevat näitust Randali/Randlane.

 

Juba kuuendat suve järjest on Liiviranna ühing “Randalist” korraldanud koostöös maalikunstnikest Ieva Liepina ja Agnija Ģērmanega erilist kunstisündmust - en plein air – vabaõhumaali töötuba “Līvzeme” (Livland). Lätis on klassikalised õues vabaõhumaali töötoad väga populaarsed, mille puhul kunstnik töötab mitte oma stuudios, vaid väliskeskkonnas. Seda üritust korraldades oleme püüdnud kokku tuua üsna laias skaalas erinevaid põlvkondi ja stiile, kes keskenduvad kohalike traditsioonilise elulaadi põhjalikule uurimisele.

randali tln internetti

Kaasatud kohalikud
Meie vabaõhu töötoal on kaks korraldavat poolt ja kaks põhisuunda. Esiteks on olnud otsustavaks teguriks leida kohalikud elanikud, kes on valmis pakkuma kunstnikele oma pere juures kodumajutust. Mõte maalida portreid sündis soovist siduda projektiga kohalikud elanikud võimalikult tihedalt, et nende roll oleks huvitav ja et nende kaasaegsed näod jäädvustataks tuleviku heaks nii, nagu näevad neid kaasaegsed kunstnikud.

 

Lisaks portreemaalile avaneb kunstnikule haruldane võimalus siseneda vähemalt mõneks tunniks inimeste ellu endasse. Selleks, et tulemus oleks mõlema poole jaoks rahuldustpakkuv, peavad mõlemad neist teineteisele emotsionaalselt avanema.  Poseerimise käigus modell lõpuks avaneb. Tekib suhe, mis on kahepoolne ja intensiivne, ning tekib eriline suhtlus, mille puhul tunneb kunstnik end ümbritsetuna inimkogemuse kuldsest lainetusest ja avanenud südamest.

 

Töötubadest valminud dokumentaalfilm
Eriti vanemate inimeste jaoks on see tähendanud emotsionaalselt rikastavat kogemust ja ongi olnud põhjus, miks kunstnikud on Mazirbesse ja teistesse Liivi küladesse aasta-aastalt ikka tagasi pöördunud. Eri riikidest kohale tulnud kunstnike loominguline tegevus ja stiilid, erineva kogemuse vahetus metsikus rannalooduse keskkonnas on tekitanud meis soovi see kõik ka videosse jäädvustada. Tänu koostööaltidele ja heas mõttes hulludele inimestele – kunstnik Anete Lesītele ja operaator Igors Tūnsile -, võeti 2018. aastal kogu vabaõhutöötuba filmile. Kogutud videomaterjalile anti sobiv vorm eesmärgiga edastada näitusekülastajaile kunsti loomise õhkkonda, lisada maalitud portreedele liikuvaid videoportreid ja jäädvustada elulugusid ajaloo tarvis.

 

Rahvusvahelisus
Teine huvitav aspekt “Livlandi” vabaõhutöötubade puhul on nendes osalevate väliskunstnike regulaarsus. Praktiliselt väljasurnud liivlaste keel kuulub soomeugri keelerühma; seetõttu tundus igati loomulik kutsuda töötuppa osalema kunstnikke sama keelerühma esindavatest maadest. Juba neli aastat on vabaõhutöötoa korraldamisega seotud olnud Balassi Instituut Ungarist, pidades sidet professionaalsete ungari kunstnikega ja toetades nende laagris osalemist. Tänu koostööle instituudiga ja nende pühendunud tegevusele korraldati valminud töödest 2017. aastal näitus Tallinnas ja ka selle aasta loomingust korraldatakse näitus mitmel pool Eestis ja Ungaris, et tähistada sellega Läti Vabariigi sajandat sünnipäeva. Liivi rannas on elanud ja töötanud kunstnikud Eestist, Soomest, Ungarist, Valgevenest, Leedust ja kaugelt Lõuna-Koreast. See on tähendanud huvitavat ja tunneterikast kogemust nii kunstnikele kui ka kohalikele.

 

Märkimisväärne kunstikogu
Pojekt “Livland” pole kunagi olnud piiritletud 10-päevaseks Mazirbe vabaõhutöötoaks.  Kogu ettevõtmise mõte on olnud muuta kohalike inimeste igapäevaelul põhineva kunsti näitused neile endile käegakatsutavamaks, millega nad tunneksid ka ise lähedast sidet. Aastate jooksul on ühendusele “Randalist” kogunenud märkimisväärne kunstikollektsioon, mis omab nii kunstilist kui ka ajaloolist väärtust ja võimaldab mitmete kunstinäituste samaaegset korraldamist. Tegemist on märkimisväärse kultuurifenomeniga, millele on antud võimalus lennata üle selle maalapi piiride.

 

Mazirbe tulevik küsimärgistatud
Hetkel elab Mazirbe küla muutuste äärel ja kurjakuulutavas ebakindluses, kuna Mazirbe internaatkooli, mis on külainimeste jaoks olnud praktiliselt ainuke tööandja, ähvardab sulgemine. Loodame kõik, et peamised poliitilised ja majanduslikud huvid ei saa määravaks ega sunni inimesi oma kodusid jätma. Need, kelle juured on seal, kes on sealset keskkonda loonud põlvkondade kaupa ja kelle hingelisusest on tiine see koht.

 

Näitus on avatud 24. veebruarini. Tere tulemast sulle ja kõigile kunsti- ja Liivi kultuuri huvilistele!